Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Audit bezpečnostných projektov

Ak máte vypracovaný bezpečnostný projekt ale nie ste si istý jeho obsahom, máte aktualizáciu v súlade s platnou legislatívou?

Určite sa pri kontrole chcete vyhnúť pokute. Pokiaľ máte pochybnosti o
tom či váš bezpečnostný projekt obsahuje všetky náležitosti podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás.

 • Poskytneme zhodnotenie stávajúcich dokumentov vo vzťahu k aktuálnej legislatíve.
 • Vykonáme odborné posúdenie bezpečnostného projektu, dokumentov a prijatých bezpečnostných opatrení.
 • Posúdime či sú prijaté bezpečnostné praktiky postačujúce.
 • Zhodnotíme komplexnosť evidencie informačných systémov.
 • Posúdime bezpečnosť osobných údajov.
 • Naše zistenia budú v písomnej správe obsahovať:
  • zoznam preskúmaných oblastí,
  • stručný prehľad zistení s uvedenou úrovňou závažnosti zistenia,
  • každé zistenie bude obsahovať návrh možností na odstránenie zistených nedostatkov,
  • záznam o prerokovaní výsledkov auditu s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ, oprávnená osoba, sprostredkovateľ v každej organizácií sa môže ocitnúť v situáciách, ktoré prináša reálny život a sám ich nedokážete efektívne vyriešiť. Potrebuje poradiť aj preto, lebo problém je nový a nie je súčasťou vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie.

Naštudovanie aktuálnej legislatívy ako aj vyhľadávanie informácií na internete stojí určitý čas. Nie vždy je to postačujúce. V každom prípade odporúčame obrátiť sa na odborníka, ktorý ovláda legislatívu v súvislosti s ochranou osobných údajov a má ďalšie zručnosti v súvislosti s touto problematikou.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest