Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Archív článkov

Nezaradené

Vyberanie poplatkov lekármi

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní preukázateľne zaslať  príslušnému úradu samosprávneho kraja, miestne príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, cenník všetkých

Čítať viac »
Nezaradené

Informovaný súhlas

Právo pacienta na informácie o svojom zdravotnom stave, tvorí časť zložky osobnostného práva fyzickej osoby, a to konkrétne práva na

Čítať viac »