Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

FAQ

Čo vás najviac zaujíma?

Áno. V takýchto prípadoch spolupracujeme s našou spriaznenou advokátskou kanceláriou. Po dohode s klientom, naša spriaznená advokátska kancelária bezodkladne prevezme právne zastúpenie klienta, začne s obhajobou a vykoná všetky potrebné úkony.

Áno, aj v takých prípadoch bezodkladne poskytujeme potrebné poradenstvo našim klientom a naša spriaznená advokátska kancelária po vzájomnej dohode preberá ich právne zastúpenie.

Áno, aj v takých prípadoch bezodkladne poskytujeme potrebné poradenstvo našim klientom a naša spriaznená advokátska kancelária po vzájomnej dohode preberá ich právne zastúpenie.

Právne služby nie sú nevyhnutne viazané na zakúpenie balíčkov služieb. Je samozrejme možné využiť iba služby našej spriaznenej advokátskej kancelárie. Bližšie informácie o právnych službách nájdete na webovej stránke advokátskej kancelárie www.hojer.sk. Lekárom, ktorí majú balíčky zakúpené, sú však poskytované výrazné zľavy.

Všetky naše balíčky služieb si môžete objednať aj samostatne tak, ako to vyhovuje Vašim požiadavkám. Pri kombinácii našich balíčkov však môžete získať výhodnejšie ceny.  

Iba v prípade, ak sa tak rozhodnete. Viazanosťou na 12 mesiacov získate rôzne výhody. Jednou z výhod je garancia ceny balíčka počas celej doby viazanosti alebo aj GDPR dokumentácia v cene do 1 Eura či mnohé ďalšie benefity.

Naša spoločnosť poskytuje aj komplexné nemedicínske služby a poradenstvo zdravotníckym zariadeniam. V rámci ekonomického auditu Vám dokážeme po predchádzajúcej analýze pomôcť s nastavením procesov a nájdením možného problému. Pomôžeme Vám tak zvýšiť výkonnosť Vášho zdravotníckeho zariadenia.