Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Naše poslanie

Náš tím pozostáva z odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti poradenstva, ktoré úzko súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, tiež jeho právnych a organizačných aspektov. Naši odborníci tak dôverne poznajú špecifiká zdravotníckej problematiky a zdravotníckeho prostredia. Poskytujeme komplexné poradenstvo a špecializované služby týkajúce sa potrieb a problémov lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Počínajúc vhodným nastavením dokumentov vyžadovaných právnymi predpismi, ktorými musia jednotlivé ambulancie a ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva disponovať. Rovnako aj optimálnym nastavením zmluvnej dokumentácie a zmluvných podmienok v prípade zmlúv, ktoré naši klienti uzatvárajú s ďalšími subjektmi.

Náš cieľ

Naším cieľom je odbremeniť zdravotnícke zariadenia a lekárov od narastajúcej administratívnej záťaže a poskytnúť im kvalifikovanú právnu ochranu a asistenciu pri riešení úloh, ktoré nie sú výkonom medicínskej práce. Klientovi sa venujeme individuálne, podľa jeho aktuálnych potrieb a zamerania. Je pre nás mimoriadne dôležité poskytovať kvalitné služby priamo na mieru nášmu klientovi.

Náš cieľ

Naše úlohy

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo našim klientom efektívne pomôcť v celom rade prípadov a tak prispieť k výraznému zmierneniu či úplnému vyriešeniu ich problémov našou odbornou pomocou. Ak ste aj Vy lekár či iný pracovník pôsobiaci v oblasti zdravotníctva, a potrebujete odbornú radu alebo pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.​

0

oblastí
služieb

0

procesných
zastupovaní

0

vytvorených
zmlúv

0

spokojných
klientov

Náš vedúci tím

Ing. Hedviga Turská | Senior konzultant, analytik

  Štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave so špecializáciou Automatizované systémy riadenia ukončila v roku 2004. Od roku 2000 pôsobila ako projektový manažér pre rôzne zdravotnícke zariadenia. Hlavnou náplňou bola implementácia informačných systémov a s tým spojená optimalizácia pracovných činností v zdravotníckych procesoch. Od roku 2015 pôsobila v Národnom centre zdravotníckych informácii, kde sa podieľala na vytváraní a neskôr zavádzaní služieb elektronického zdravotníctva. Viac než dvadsať rokov sa venuje problematike ochrany osobných údajov so zameraním na zdravotníctvo.  Od roku 2017 sa venuje najmä analýzam stavu ochrany osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach a návrhom na zefektívnenie ich činnosti.

Kontaktujte nás,

pokiaľ máte záujem o prvú konzultáciu zdarma.