Kalinčiakova 27

831 04 Bratislava 3

+421 918 775 104

PON - PIA | 8:00 - 17:00

Účto 25

100.00

spracovanie a zaúčtovanie 1-25 dokladov

V účtovníckom balíčku ÚČTO 25 Vám zabezpečíme spracovanie a zaúčtovanie max 25 ks dokladov, ktoré potrebujete v danom mesiaci zaúčtovať.

V rámci účtovníckej agendy v tomto balíčku získate:

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Profesionálne vedenie účtovníctva a daní tuzemským aj zahraničným klientom
 • Zavedenie účtovníctva (otváracia súvaha, účtovná osnova, číselníky dokladov, stredísk, činností, …), prípadne aj prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a naopak
 • Peňažný denník / účtovný denník – chronologický zápis všetkých účtovných dokladov
 • Hlavná kniha – zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty

V prípade, že ste subjekt – platca DPH, pripočítava sa k cene balíčka poplatok za vedenie DPH evidencie a vypracovanie DPH priznania 40 Eur bez DPH.

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy je spoplatnené sumou 20 Eur/mzda/mesiac a zahŕňa:

 • Komplexný výpočet miezd
 • Vyhotovenie a odoslanie mesačných prehľadov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/zo zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
 • Vyhotovenie výplatných pások a prevodných príkazov pre odvody,
  daň a mzdy zamestnancov bankovým prevodom
 • Vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov a iné

Účto 25

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin